Funktioner til planlægning


Helt individuelt
Med ShowMyDay kan du tilpasse app’ens brugerflade, så den passer præcist til brugerens individuelle behov. Skal dagene have hver sin farve? Skal uret være analogt eller digitalt? Har brugeren brug for et særskilt ur til nedtælling af resterende tid for den enkelte aktivitet? Skal det være muligt at se en liste over i dagens aktiviteter og planlagte aktiviteter for de kommende dage - eller kan brugeren kun rumme én aktivitet ad gangen?

Du bestemmer.

 

Aktiviteter
Med ShowMyDay kan du nemt og hurtigt opbygge et dagsskema, der skaber struktur og orden i hverdagen. Du kan vælge at opstille flere muligheder ved den enkelte aktivitet - vil du f.eks. cykle eller gå i skole? Vil du spille kort, gynge eller læse i din pause?

I back-enden på ShowMyDay kan du nemt og hurtigt oprette, ændre eller slette aktiviteter - og ændringerne er klar på ShowMyDay-app’en efter bare få sekunder.

 

Skabeloner
Har brugeren en række af aktiviteter, der med få ændringer er de samme fra dag til dag, kan du med fordel oprette skabeloner, der rummer flere sammenhængende aktiviteter - til f.eks. morgenrutiner, en skoledag eller soveritualer. Skabelonerne kan du med et enkelt klik hente og bruge igen og igen. Og har du oprettet en god skabelon, der også kunne bruges af en anden bruger, kan du nemt dele den med de andre planlæggere.

 

Beskrivelser
Nogle aktiviteter kræver en uddybende forklaring - f.eks. hvordan dækker jeg bord, eller hvad er det vigtigt, at jeg husker, når jeg skal i bad? Ved at oprette en beskrivelse til en bestemt aktivitet giver du brugeren den nødvendige støtte, når aktiviteten starter - eller mulighed for at forbedre sig på det, der skal ske.

 

Påmindelser
Du kan vælge at oprette påmindelser på ‘tværs’ af aktiviteterne. Påmindelserne bliver vist som push-beskeder - og du bestemmer selv hvor ofte, på hvilke dage og på hvilke tidspunkter påmindelserne skal dukke op.                      

 

Belønningssystem
Med belønningssystemet kan du motivere brugeren i forbindelse med aktiviteter, der kræver lidt ekstra. Du bestemmer selv, hvad belønningen skal være, hvornår den skal udløses - og du kan oprette ligeså mange belønningskonti, du ønsker. Samtidig kan brugeren på app’en nemt følge med i, hvor mange stjerner eller smiley’er, der er opnået - og dermed også hvor mange der mangler, før belønningen bliver udløst.

 

Ressourcemåling
Vil du i en periode måle, hvordan brugeren reagerer i bestemte situationer - det kunne være ved indførelsen af nye pædagogiske tiltag, ny medicin eller ved aktiviteter, der tidligere har været konfliktskabende - kan du bruge ShowMyDay’s ressourcemålinger. Ressourcemålingerne kan knyttes til bestemte aktiviteter, hvor brugeren automatisk bliver bedt om at vurdere sit humør på en skala fra 1-10, visualiseret med smiley’er - fra røde/utilfredse til grønne/glade.

Fra back-end kan du følge ressourcemålingerne med listevisning samt daglige eller ugentlige grafer og på den måde nemt skabe overblik og dokumentere udviklingen.

Brugeren har også mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af dagen på eget initiativ at afgive en ressourcemåling og dermed lade dig vide, hvordan humøret er.

 

Medielog
I løbet af dagen kan barnet fra app’en kommunikere tilbage til dig med noter eller ved at tage billeder. Billederne og noterne kan du efter få sekunder i back-endens ‘Medielog’, hvor du f.eks. kan vælge at gemme dem og bruge dem i forbindelse med aktiviteterne.

 

Beskeder
ShowMyDay rummer også mulighed for kommunikation mellem alle tilknyttede planlæggere.

I ‘Beskeder’ kan du skrive til de øvrige planlæggere, og hvis du ønsker det, kan du få en mail, når du har fået nye beskeder i ShowMyDay - ligesom du hurtigt kan se, hvem der har læst din besked.