Fra pilotprojektet på Fjordskolen i Aabenraa
Præsentation hos PPR i Tinglev
Pilotprojekt i Vejen Kommune
Faglig udveksling under opstart af pilotprojekt i Odense Kommune

ShowMyDay er udviklet af fagfolk – til fagfolk


… Vi siger, at ShowMyDay er et pædagogisk, digitalt hjælpemiddel. Og vi mener det. I vores udvikling har vi nemlig altid haft skarpt fokus på, at du som fagperson i dit møde med ShowMyDay skal kunne genkende mange af de pædagogiske værktøjer, du allerede anvender i din hverdag.

Vi har hentet inspiration fra bl.a. KAT-kassen, mens den grundlæggende pædagogiske tankegang bag ShowMyDay baseret på TEACCH, hvor struktur, genkendelighed og forudsigelighed skaber tryghed for den enkelte bruger.


ShowMyDay er bygget op omkring et letanvendeligt, web-baseret menusystem, hvor de dagsstrukturer, du opretter, efter få sekunder bliver vist på ShowMyDay-app’en. Når du som fagperson bliver oprettet som planlægger i ShowMyDay, kan du samtidig få adgang til at planlægge for alle de brugere, du har ansvaret for. På den måde har du overblik over alle brugernes aktiviteter, ligesom du med et enkelt klik kan dele dine billeder, skabeloner og beskrivelser med kollegerne.

Når først de grundlæggende strukturelementer er på plads, tager det kun få minutter at skabe en dagsstruktur for brugeren.


ShowMyDay bliver i dag anvendt i mange forskellige sammenhænge – på almindelige folkeskoler, på specialskoler, på institutioner og bosteder. Vi har, siden ShowMyDay blev lanceret i 2014, samlet masser af erfaringer fra en lang række pilotprojekter, hvor både børn, unge og voksne med særlige behov for struktur har fået en bedre hverdag med hjælp fra ShowMyDay.


Hvordan kommer vi i gang?
Tænker du, at ShowMyDay kunne være noget for dig, kommer vi i første omgang forbi og præsenterer systemet for dig og dine kolleger. Efter vores møde aftaler vi den kommende implementering i alle detaljer. Hvilke og hvor mange licenser vil det være relevant for jer at starte op med? Skal pårørende eller andre ressourcepersoner inddrages? Har I behov for dokumentation og løbende evaluering?

Et typisk opstartsforløb vil begynde med en grundig undervisning i brugen af ShowMyDay. Faktisk sælger vi slet ikke ShowMyDay uden forudgående undervisning – for kun på den måde sikrer vi, at du og dine kolleger har kender systemet til bunds og kan bruge alle funktioner på netop den måde, der giver mening for jer.

Det er nemlig altafgørende for os, at jeres investering i ShowMyDay bliver et værdiskabende aktiv for både jer og brugerne – og helst fra den allerførste dag. Derfor følger vi jer i starten tæt, vi kommer med gode råd, og vi står altid til rådighed med vejledning og teknisk support 24 timer i døgnet.


ShowMyDay er
… udviklet af fagpersoner med speciale inden for autismeområdet i tæt samarbejde med: AspIT, JHO-Consult, Børnepsykiatrisk Ambulatorium i Augustenborg samt Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter.

… testet i en lang række kommunale pilotprojekter med brugere, fagpersonale og forældre.