....

Brugerne

..

Bruker

..

Användare

..

Users

....

....

Uanset hvor og i hvilket omfang du har brug for struktur, kan ShowMyDay være en løsning for dig. Den kan give dig en større selvstændighed og mere tryghed i hverdagen.

..

Uansett i hvor stor grad eller hvilket omfang du har behov for strukturering, kan ShowMyDay være en støtte for deg. Den kan gi deg større selvstendighet og økt trygghet i hverdagen.

..

ShowMyDay kan vara en lösning för dig, oavsett var och i vilken grad du behöver strukturering. It can give you greater independence and comfort in everyday life.

..

ShowMyDay can be a solution for you, regardless of where and to what extent you need structuring. It can give you greater independence and comfort in daily life.

....

 

 
 
iStock-511319730.jpg
 

....

For forældre

For at få adgang til ShowMyDay skal I have en licens. Den søges via jeres barns skole/institution, eller som et personligt hjælpemiddel ved henvendelse til jeres kommune.

..

For foreldre

For å få adgang til ShowMyDay må man ha en lisens. Det kan søkes om å få dekket lisensen via barnas skole/institusjon eller som et personlig hjelpemiddel ved å søke om å få det dekket via Hjelpemiddelsentralen/NAV Lisensen kan også kjøpes privat.

..

För föräldrar

Det enda du behöver är tillgång till Internet. Med en licens från ShowMyDay är det du som bestämmer vem och hur många människor som har tillgång att planera för ditt barn

..

For parents

You need at license to get access to ShowMyDay. It can be applied for through your child's school/institution, or as a personal aid upon request from your municipality.

....

 
 
Background3-1.png
 
 

....

For fagfolk

ShowMyDay er et pædagogisk, digitalt hjælpemiddel, hvor I får et værktøj med fokus på den enkelte bruger, og hvor samarbejde mellem f.eks. skole, hjem og institution er muligt. 

..

For fagfolk

ShowMyDay er et pedagogisk, digitalt hjelpemiddel, hvor dere får et verktøy med fokus på den enkelte bruker og hvor samarbeid mellom f.eks. skole, hjem og institusjon er mulig.

..

För personal

Vi säger, att ShowMyDay är ett pedagogiskt, digitalt hjälpmedel. Och vi menar det. I vår utveckling av ShowMyDay har vi haft fokus på, att du som personal i ditt möte med ShowMyDay, ska kunna känna igen många av de pedagogiska hjälpmedel som du redan använder i ditt arbete

..

For professionals

ShowMyDay is a digital aid, that helps you focus on the individual user and makes it possible to collaborate with their home and school/institution.

....

iStock-820890292.jpg
 

....

Funktioner

Med ShowMyDay kan du tilpasse app’ens brugerflade, så den passer præcist til brugerens individuelle behov. Ønsker du at arbejde med valgmuligheder, har du brug for at uddybe de enkelte aktiviteter eller inddrage brugeren mere i selvstændigheden - så er det nogle af de muligheder du får med ShowMyDay

..

Funksjoner

Med ShowMyDay kan du tilpasse app’ens funksjoner, slik at den passer nøyaktig til brukerens individuelle behov. I ShowMyDay kan brukeren øve seg på å arbeide med valgmuligheter, få spesifisert de enkelte aktiviteter eller involvere brukeren mer i prosessen knyttet til selvstendighet. Dette er bare noen av mulighetene du får med ShowMyDay.

..

Funktioner

Med ShowMyDay kan du anpassa appens inställningar så att det passar för varje enskild brukare. Har brukaren behov av en timer som tydliggör återstående tid för en aktivitet? Ska det vara möjligt för brukaren att kunna se planeringen för hela dagen, och de kommande dagarna – eller kan brukaren endast hantera en aktivitet åt gången? Du bestämmer

..

Functions

With ShowMyDay you can adapt the interface to the user’s individual needs. Should each day have its own color? Should the clock be analog or digital? Does the user need a separate timer that counts down the remaining time for the activity in progress? Should it be possible to see a list of the day’s activities and planned activities for the days ahead – or can the user only handle one activity at a time? You decide

....

 
Background3-1.png