....

Historien om Baldur og ShowMyDay

..

Historien om Baldur og ShowMyDay

..

Historien om Baldur och ShowMyDay

..

The history of Baldur and ShowMYDay

....

 
baldur-cykler_1920x1080.jpg
 

....

Historien om ShowMyDay

Baldur er på mange måder en rigtig glad og velfungerende dreng, der elsker at cykle og hoppe på trampolin.

Men som han bliver større, får Baldur langsomt flere og flere udfordringer. Han har svært ved at håndtere de krav, omverden stiller til ham. Han får vanskeligheder ved at klare de mange skift, hverdagen byder på. Det er svært for ham at overskue de mere og mere komplicerede opgaver, lærerne stiller i skolen.

Da Baldur er omkring 11 år, bliver det mere og mere tydelig at han har brug for mere struktur i sin hverdag, derved opstod ideen til ShowMyDay.

Medgrundlægger af ShowMyDay Betina Carstens,

..

Historien om ShowMyDay

Baldur er på mange måter en glad og velfungerende gutt, som elsker å sykle og å hoppe på trampoline. Men etterhvert som han blir større, får Baldur langsomt flere og flere utfordringer. Han har vanskelig med å håndtere de kravene som omverden stiller til ham. Han får vanskeligheter med å klare de mange utfordringene hverdagen byr på. Det er vanskelig for ham å håndtere de mer og mer komplekse forventningene lærerne stiller til ham på skolen. Da Baldur var omkring 11 år, ble det mer og mer tydelig at han har behov for å ha en struktur påhverdag sin, dermed oppstod ideen til ShowMyDay.

Grunnlegger av ShowMyDay, Betina Carstens (mor til Baldur) er pedagogisk utdannet og har mange års erfaring innenfor spesialområdet autisme.

..

Historien om Baldur

Baldur har alltid varit och är fortfarande på många sätt, en lycklig och välfungerande kille som älskar att cykla och hoppa studsmatta. I takt med att Baldur blir äldre upplever han allt fler utmaningar i vardagen. Han får allt svårare att hantera de krav som omvärlden ställer på honom. Vardagens förändringar blir svåra att hantera liksom de krav som lärarna ställer i skolan.

Betina som är Baldurs mamma känner att det är mycket svårt att se på, när hennes son, allt oftare, hamnar i konflikter med kamrater, lärare och hemma. Hon börja därför söka efter ett verktyg som kan hjälpa Baldur i hans vardag.

Betina har i 13 år arbetat med människor inom autismsspektra och som professionell vet hon var hon ska söka efter ett hjälpmedel som kan hjälpa Baldur . Hon söker ett system som kan sätta struktur på Baldurs aktiviteter både i och utanför skolan -helst en app. Baldur är nämligen mycket intresserad av sin iPhone och använder den dagligen.

Betina vet även att möjligheten till att Baldur ska ta till sig och använda något ökar markant om

..

The History of ShowMyDay

Baldur is in many ways a really happy and well-functioning kid who loves to ride bikes and jump on trampolines.

But as he grows up, Baldur experiences more and more challenges. He has difficulty dealing with the expectations from the world around him. The many shifts associated with everyday life is often strenuous for him. It is hard for him to manage the increasingly difficult tasks that his teachers assign him in school.

When Baldur is about 11 years old, it becomes increasingly obvious that he needs more structure in his everyday life, and from there on, the idea of ShowMyDay was developed.

Betina Carstens, the co-founder of ShowMyDay,

....

....

mor til Baldur, er pædagogisk uddannet og har mange års erfaring indenfor specialområdet.

Samarbejdet omkring udviklingen af ShowMyDay opstod mellem tre fagfolk med forskellig indgangsvinkel. Betina, som er mor til Baldur og specialpædagog, Ole Thomsen, som grafiker og forretningsudvikler samt Anders Geertsen som speciallærer indenfor specialområdet.

I udviklingen af ShowMyDay har målet været, at brugerne ikke skulle føle sig ”udstillet” som anderledes. Gennem udviklingsfasen har der været fokus på at give brugerne og planlæggerne en oplevelse af en intuitiv app, med et pædagogisk højt fagligt niveau.

..

Utviklingen av ShowMyDay er et samarbeidet mellom tre fagfolk med forskjellig innfallsvinkel. Betina er mor til Baldur og spesialpedagog, Ole Thomsen er grafisk designer og forretningsutvikler, samt Anders Geertsen som spesiallærer innenfor spesialområdet autisme.

I utviklingen av ShowMyDay har det vært et viktig mål å gi brukerne mulighet til å ikke føle seg annerledes enn andre. Med dagens manuelle piktogram løsninger, kan det være en utfordring som et digitalt hjelpemiddel som ShowMyDay muligens vil kunne løse. Gjennom utviklingsfasen har flere målsetninger blitt lagt til ShowMyDay og det er en app som er i kontinuerlig utvikling. Løsningen skal være en intuitiv app for brukerne og planleggerne med et pedagogisk høyt faglig nivå.

..

han kan göra det med mobilen i sin hand. Trots Betinas kunskap om sin sons behov av stöd finner hon inget relevant hjälpmedel.

Betina lever tillsammans med Ole som är grafiker. Ole känner Baldur väl och det är inte svårt för honom att visualisera ett digitalt hjälpmedel som skulle kunna hjälpa Baldur att göra vardagen mer lättförståelig och hanterbar. När Ole och Betina diskuterar kring behoven föds idén om att skapa en egen app

Helt ovetandes om vad som sker hemma hos Betina, Ole och Baldur sitter Ander som blir allt mer frustrerad. Anders är utbildad lärare och har mångårig erfarenhet från specialområdet. Han är frustrerad över all den tid som pedagogerna var dag lägger på att klippa och klistra för att organisera dagstruktur för var barn som de arbetar med. Det måste finnas ett bättre sätt! Anders önskar mer tid till det faktiska pedagogiska arbetet med barnen och hans bestämda uppfattning är att det skulle kunna blir verklighet, med en digital lösning som skulle kunna schemalägga och strukturera och så vidare.

En dag träffas Betina, Ole och Anders och deras resa för utvecklingen av ShowMyDay startar!

..

and Baldur’s mother, is an educated pedagogue and has many years of experience in the field.

Collaboration on the development of ShowMyDay arose between three professionals, all with different approaches. Betina, who is Baldur’s mother and a special-needs pedagogue, Ole Thomsen, who is graphic artist and business developer as well as Anders Geertsen who is a special-needs teacher.

Throughout the development of ShowMyDay, the goal has been that users should not feel as if they were “outsiders”. Since the beginning, several goals have been set for ShowMyDay with the hope of giving users and planners an easily accessible and intuitive app with a level of pedagogy underneath it all.

....

 
 
 

Betina Carstens

Danmark
Email: betina@inhust.com
Tlf. +45 22 66 65 98

Birgit Jensen

Specialkonsulent Fyn
Email: birgit@inhust.com
Tlf. +45 51 77 65 98

Anita Jakobsen

Norge
Email: anita@inhust.com
Tlf. +47 94 08 22 09

Caroliina Hejdenberg Lind

Sverige
Email: Caroliina.HejdenbergLind@humana.se
Tlf. +46 0701-64 73 69

Fakta

  • ....Præsenteret i omkring 50 kommuner i Danmark..Presentert hos omkring 50 kommuner i Danmark..ShowMyDay är presenterat i cirka 50 kommuner i Danmark..Presented in about 50 municipalities in Denmark....

  • ....Gennemførte pilotprojekter i Aabenraa-, København-, Helsingør-, Odense- og Vejen-kommune..Gjennomført pilotprosjekter i Aabenraa-, København-, Helsingør-, Odense- og Vejen-kommune..Det har genomförts pilotprojekt i Aabenraa kommun, Köpenhamns Kommun, Odense Kommun och Vejens kommun ..Completed pilot projects in Aabenraa, Copenhagen, Helsingør, Odense and Vejen municipalities....

  • ....Over 1000 solgte licenser i Danmark..Over 1000 solgte lisenser i Danmark..Det har sålts närmare 1000 licenser i Danmark ..Over 1000 sold licenses in Denmark....

  • ....Indgået samarbejde med Humana AB omkring implementering af ShowMyDay i Sverige..Inngått samarbeid med Humana AB rundt implementering av ShowMyDay i Sverige..I juni 2016 inleddes ett samarbete med Humana AB gällande implementering av ShowMyDay i Sverige..Partnered with Humana AB to implement ShowMyDay in Sweden....