Der kom en mail - så kan man da kun blive glad!

 

"I juli måned 2017 ansøger vi kommunen om et elektronisk hjælpeværktøj til vores dreng på 4 år, som har infantil autisme. Systemet skal bruges til at strukturere og tydelig gøre hans dag."

I samarbejde med kommunen og mange timers søgen på nettet, besluttede vi at afprøve ShowMyDay.
Vores dreng har brug for genkendelighed, stram struktur og forudsigelighed. Da han går i børnehave og har et aflastnings tilbud, betyder det at der er mange voksne omkring ham, som skal planlægge og strukturere hans dag.

Da vi startede med ShowMyDay, blev vi positivt overrasket over hvor nemt det er at komme i gang. Alt er samlet et sted og man skal ikke længere klippe og laminere billeder, det er en stor lettelse for en travl familie. Med ShowMyDay er alle billederne nu ens uanset hvem der har lavet tavlen, fordi alle har nem adgang til billederne og kan bruge hinandens billeder uden at de skal sendes frem og tilbage til hinanden.

Alle omkring vores dreng har adgang til ShowMyDay og kan lave deres egne skabeloner og dags tavler på deres egen computer og ligge det i kalenderen. Når dagene er planlagt kommer det automatisk frem på vores drengs Ipad som han altid har ved hånden. App’en er meget nem at forstå, det tog kun vores dreng få dage at afkode systemet. 

Det er en stor fordel at vores dreng ikke længere skal gå hen til en tavle der hænger på en væg. Nu har han tavlen med sig overalt og han bliver sparet for den frustration det skaber at skulle gå til en tavle som faktisk også er et skift i aktivitet, for at se den næste aktivitet. Alle omkring vores dreng kan også have ShowMyDay app’en på deres mobiler og på den måde har de også tavlen med sig overalt. Det er stor fordel at man med app’en på sin mobil telefon eller på ipad kan tage billeder af fysiske ting eller steder og uploade det i systemet. Det er altså virkelig nemt at lave tavler med forskellige billeder som passer til barns visuelle forståelse. 

Det har været en stor hjælp for vores dreng at have hans tavle på ipad’en i stedet for på papir. F.eks når han kører med taxa hjem fra børnehaven. Når han bliver sat i taxaen for han mundtligt at vide og vist på billede, hvor han er på vej hen, om han skal hjem eller i aflastningen. Dette glemmer han hurtigt og det er her at ShowMyDay hjælper ham. 10 min før han er fremme bipper ShowMyDay og han kigger og ser hvor han skal hen. Det sparer ham for at blive forvirret eller frustreret, når taxaen køre en anden vej end den har tror han skal. Det samme gælder ved andre aktivitet som bad, spise og osv. Han bliver forberedt på skift i aktivitet uden at det bliver en ordre fra en voksen. På den måde kan han selv skifte aktivitet og han har lært at se flere billeder frem og han ved nu hvad der skal ske næste gang.

Den største fordel med ShowMyDay har helt sikkert været den ensartethed som det skaber når alle de voksne omkring vores dreng har det samme system til at lave tavler med. Det betyder at uanset hvem der har planlagt dagen, så kan vores dreng stole på at billederne betyder det samme. Det er lige til at gå til og meget tidssparende for de voksne omkring drengen når alt foregår i app’en eller på computeren.

Det har også betydet at vi voksne omkring vores dreng kan hjælpe hinanden med at planlægge dagene fordi man kan lave skabeloner i systemet, så det betyder ikke at børnehaven har fået en ekstra opgave, de siger det har gjort deres planlægning nemmere.

Da vores dreng har sparsomme ressourcer, har ShowMyDay været med til at skabe overskuddet på dage hvor frustrations tærsklen har været lav, ved at den er på ipad’en kan man vise ham det han skal lige der hvor han er."

Hilsen fra en glad mor

 
Andreas Wendelboe