Artikel i Pædagogisk Psykologisk Tidskrift

 

I september 2016 udkommer en artikel i Pædagogisk Psykologisk Tidskrift, som handler om, hvordan brugen af ShowMyDay kan betyde en kvalitativ forskel i skole-hjem-samarbejdet omkring elever med ASF og lignende vanskeligheder.

Artiklen forholder sig kritisk til udfordringer og vanskeligheder i et konkret projekt og giver i et implementeringsperspektiv et bud på hvilke potentialer, opmærksomhedspunkter og dilemmaer der er af relevans for implementering af ShovMyDay som samarbejdsredskab. 

Med baggrund i Wengers teori om praksisfællesskabers processuelle opbygning med særlig fokus på begreberne tingsliggørelse, deltagelse og meningsforhandling argumenteres for, hvordan brugen af appen potentielt kan bidrage til et mere ligeværdigt samarbejde.

“Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift” er bedømt og registreret i Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste niveau 1.

Artiklen tager udgangspunkt i Lektor hos UC Syd Lise Hostrup Sønnichsen’s afhandling fra pilotprojektet på Fjordskolen i Aabenraa.

Det bliver spændende læsning!

 
Andreas Wendelboe