....

Kom i gang med ShowMyDay

..

Kom i gang med ShowMyDay

..

Komma igång med ShowMyDay

..

Get Started with ShowMyDay

....

....

For at komme i gang med ShowMyDay, skal du have oprettet en licens. Den kan du søge hos Hjælpemiddelcentralen i din kommune. Måske din skole eller institution har en aftale med os, ellers kan du også som privatperson selv købe en licens.

Din licens er koblet op på en bruger. Til hver bruger kan der oprettes uendelige planlæggere, det kunne f.eks. være lærere, pædagoger, forældre, bedsteforældre, svømmetræner eller lign.

ShowMyDay er todelt. Brugeren downloader app'en til sine iOS eller Android enheder og får et unikt login. Planlæggerne får hver deres unikke login, som giver adgang til at planlægge for den enkelte bruger. Det vil sige, at du som planlægger, sagtens kan have adgang til flere brugere med samme login.

Prisen på en licens kan du få oplyst ved at kontakte os på telefon 22 66 65 98, ved at udfylde nedenstående formular, eller på hello@showmyday.dk.

..

For å komme i gang med ShowMyDay, skal du ha opprettet en brukerprofil. Den kan du søke om å få dekket av NAV via Hjelpemiddeldatabasen Du kan også som privat person selv kjøpe en lisens.

Din lisens er koblet til en bruker. Til hver bruker kan det opprettes uendelig med planleggere, f.eks. lærere, pedagoger, foreldre, besteforeldre, svømmetrener eller lignende.

ShowMyDay er to-delt. Brukeren laster ned app'en til sin iPhone eller Android enheter og får en unik innlogging. Planleggerne får hver deres unike innlogging som gir tilgang til å planlegge for den enkelte bruker. Det vil si at du som planlegger kan ha tilgang til flere brukere med samme innlogging.

Prisen på en lisens kan du få opplyst ved å kontakte oss på telefon 940 92 209, ved å fylle ut skjema nedenfor, eller på anita@inhust.com

..

..

You have to create a user profile to get started with ShowMyDay. You can apply for it at the Assistive Technology Center in your municipality. Maybe your school or institution has an appointment with us, otherwise you can also buy a license as a private person.

Your license is linked to a user. For each user, an infinite number of planners can be created, e.g., teachers, educators, parents, grandparents, swim coaches or the like.

ShowMyDay is two-tier. The user downloads the app to his iPhone or Android devices and gets a unique login. The planners each get their unique login as well, which gives them the ability to plan for each user. That means, as you plan, you can easily access multiple users with the same login.

The price for a license can be obtained by calling us at +45 22 66 65 98, by filling out the form below, or by sending us an email at hello@showmyday.dk.

....

*Påkrævet

....Relevante Sider..Relevante Sider..Relevanta Sidor..Relevant Pages....