....

Helt individuelt

Med ShowMyDay kan du tilpasse app’ens brugerflade, så den passer præcist til brugerens individuelle behov. Skal dagene have hver sin farve? Skal uret være analog eller digitalt? Har brugeren brug for en Time Timer over den resterende tid for den enkelte aktivitet? Skal det være muligt at se en liste over dagens aktiviteter og planlagte aktiviteter for de kommende dage - eller kan brugeren kun rumme én aktivitet ad gangen?

Du bestemmer.

..

Helt individuelt

Med ShowMyDay kan du tilpasse app’ens funksjoner, slik at den passer nøyaktig til brukerens individuelle behov. Skal dagene ha hver sin farge? Skal klokka være analog eller digital? Har brukeren bruk for en nedtelling av den resterende tid for den enkelte aktivitet? Skal det være mulig å se en liste over dagens aktiviteter og planlagte aktiviteter for de kommende dager - eller kan brukeren kun se en aktivitet om gangen?

Du bestemmer.

..

Individuell konfiguration

Med ShowMyDay kan du anpassa appens inställningar så att det passar för varje enskild brukare. Ska dagen ha sin färg? Ska klockan vara analog eller digital? Har brukaren behov av en timer som tydliggör återstående tid för en aktivitet? Ska det vara möjligt för brukaren att kunna se planeringen för hela dagen, och de kommande dagarna – eller kan brukaren endast hantera en aktivitet åt gången?

Du bestämmer.

..

Individual configuration

With ShowMyDay you can adapt the interface to the user’s individual needs. Should each day have its own color? Should the clock be analog or digital? Does the user need a separate timer that counts down the remaining time for the activity in progress? Should it be possible to see a list of the day’s activities and planned activities for the days ahead – or can the user only handle one activity at a time?

You decide.

....

....

Aktiviteter

Med ShowMyDay kan du nemt og hurtigt opbygge et dagsskema, der skaber struktur og orden i hverdagen. Du kan vælge at opstille flere valgmuligheder ved den enkelte aktivitet - vil du f.eks. cykle eller gå i skole? Vil du spille kort, gynge eller læse i din pause?

Som planlægger i ShowMyDay kan du nemt og hurtigt oprette, ændre eller slette aktiviteter - og ændringerne er klar på ShowMyDay-app’en efter bare få sekunder.

..

Aktiviteter

Med ShowMyDay kan du enkelt og raskt opprette et dagsskjema, som gir struktur og orden i hverdagen. Du kan velge å tilføre flere valgmuligheter ved den enkelte aktivitet - vil du f.eks. sykle eller gå på skole? Vil du spille kort, huske eller lese i din pause?

Som planlegger i ShowMyDay kan du enkelt og raskt opprette, endre eller slette aktiviteter - og endringene vises i ShowMyDay app’en etter bare få sekunder.

..

Aktiviteter

Med ShowMyDay kan du snabbt och lätt göra ett dagsschema som skapar struktur och ordning i vardagen. Du kan välja att lägga in flera olika valmöjligheter till en specifik aktivitet – Vill du till exempel cykla eller gå till skolan? Vill du spela kort, gunga eller läsa på din rast? I planeringen på datorn kan du lätt skapa, ändra eller ta bort – och ändringarna är klara på ShowMyDay-appen efter bara några få sekunder.

..

Activities

With ShowMyDay you can quickly and easily construct a schedule that creates structure and order in the user’s everyday life. You can choose to set up several options for the activity concerned – so the user can indicate whether he or she wishes to cycle or walk to school, or whether he or she wants to play cards, go on the swings or read during a break. The back-end of ShowMyDay can be used to quickly and easily create, amend or delete activities – with any changes appearing on the user's ShowMyDay app.

....


....

Skabeloner

Har brugeren en række af aktiviteter, der med få ændringer er de samme fra dag til dag, kan du med fordel oprette skabeloner, der rummer flere sammenhængende aktiviteter - f.eks. ved morgenrutiner, en skoledag eller soveritualer. Skabelonerne kan du med et enkelt klik hente og bruge igen og igen. Du kan også kopiere en skabelon flere gange. F.eks. kan I ligge en mandagsskabelon ind for en periode på 3 måneder, og stadig rette i den enkelte dag, hvis der eksempelvis kommer en ændring. Du har mulighed for at dele en grundlæggende skabelon på flere brugere og du kan ligeledes dele den med andre planlæggere.

..

Maler

Har brukeren flere aktiviteter, som med få forskjeller er de samme fra dag til dag, kan du med fordel opprette maler, som inneholder flere sammenhengende aktiviteter - f.eks. ved morgenrutiner, en skoledag eller kveldsritualer. Malene kan du med et enkelt klikk hente og bruke igjen og igjen. Du kan også kopiere en mal flere ganger. F.eks. kan dere legge en mal for mandag inn for en periode på 3 måneder, og gjøre endringer i de enkelte dager, hvis det eksempelvis kommer en forandring. Du har mulighet for å dele en mal med flere brukere og du kan på samme måte dele den med andre planleggere.

..

Mallar

Om brukaren har olika aktiviteter som ser nästintill likadana ut varje dag, kan du med fördel upprätta mallar som innehåller flera sammanhängande rutiner – till exempel morgonrutiner, en skoldag eller kvälls- och nattrutiner. Dessa mallar kan du med ett enkelt klick använda gång efter annan. Har du upprättat en bra mall som även passar andra brukare, så kan du lätt dela den med andra planerare.

..

Templates

If the user has a series of activities that differ only slightly from one day to the next, it may be a good idea to create templates that contain several connected activities – for example, in the case of morning routines, the school day or bedtime rituals. You can retrieve and use the templates again and again with a single click. And if you have created a good template that can also be used by another user, you can easily share it.

....

....

Beskrivelser

Nogle aktiviteter kræver en uddybende forklaring - f.eks. hvordan dækker jeg bord, eller hvad er vigtigt, at jeg husker, når jeg skal i bad? Ved at oprette en beskrivelse til en bestemt aktivitet, giver du brugeren den nødvendige støtte, når aktiviteten starter – og mulighed for at forberede sig på den kommende aktivitet.

..

Beskrivelser

Noen aktiviteter krever en spesifisert forklaring - f.eks. hvordan dekker jeg på bordet, eller hva er viktig å huske når jeg skal bade? Ved å opprette en beskrivelse til en bestemt aktivitet, gir du brukeren den nødvendige støtte når aktiviteten starter – og mulighet for å forberede seg på den kommende aktivitet.

..

Beskrivningar

Några aktiviteter kräver mer detaljerade förklaringar – till exempel hur dukar jag ett bord, eller vad är viktigt att komma ihåg när jag ska duscha? Genom att upprätta en beskrivning till en bestämd aktivitet, ger du brukaren den nödvändiga stöttning som han eller hon behöver innan aktiviteten startar, eller en möjlighet att förbereda sig på det som ska ske.

..

Descriptions

Some activities require a more detailed explanation – e.g. how do I lay the table, or how do I solve a particular math problem. By creating a description for a certain activity, you give the user the necessary support when the activity begins – or the chance to prepare for what the activity involves. 

....


....

Påmindelser

Du kan vælge at oprette påmindelser på ‘tværs’ af aktiviteterne. Påmindelserne bliver vist som push-beskeder - og du bestemmer selv hvor ofte, på hvilke dage og på hvilke tidspunkter påmindelserne skal dukke op.    

..

Påminnelser

Du kan velge å opprette påminnelser på tvers av aktivitetene. Påminnelsene blir vist som push-meldinger - og du bestemmer selv hvor ofte, på hvilke dager og på hvilke tidspunkter påminnelsene skal dukke opp.    

..

Påminnelser

Du kan välja att lägga in påminnelser när en aktivitet börjar. Påminnelserna visas som push-meddelanden, och du bestämmer själv hur ofta, på vilken dag och vilken tid påminnelserna ska dyka upp.

..

Reminders

You can choose to set up reminders that cut across several activities. The reminders are displayed as push-messages – and you decide how often, on which days and at which times these reminders should appear. 

....

....

Medielog

I løbet af dagen kan brugeren fra app’en kommunikere tilbage til dig ved hjælp af notefunktionen eller ved at tage billeder. Billederne og noterne kan du efter få sekunder se i planlæggerens ‘Medielog’, hvor du f.eks. kan vælge at gemme dem og bruge dem i forbindelse med aktiviteterne.

..

Medielogg

I løpet av dagen kan brukeren fra app’en kommunisere tilbake til deg ved hjelp av notatfunksjonen eller ved å ta bilder. Bildene og notatene kan du etter få sekunder se i planleggerens ‘Medielogg’, hvor du f.eks. kan velge å lagre de og bruke de senere i forbindelse med aktiviteter.

..

Medialogg

Brukaren har under dagen möjlighet att kommunicera med dig från appen genom meddelanden eller genom att ta foton. Meddelandena och bilderna kan du se direkt i datorn, och du kan välja om du vill spara för att använda dem i samband med aktiviteterna.

..

Media log

During the the day, the child can use the app to communicate with you by means of notes or by taking pictures. You can see these pictures and notes within a matter of seconds in the back-end ‘Media log’, where you can choose to save them and use them with designated activities. 

....


....

Belønningssystem

Med belønningssystemet kan du motivere brukeren i forbindelse med aktiviteter som krever litt ekstra. Du bestemmer selv hva belønningen skal være, når den skal utløses og du kan også opprette så mange belønningskonti som du ønsker. Samtidig kan brukeren på app’en lett følge med på hvor mange stjerner eller smiley’er som er oppnådd, og dermed også hvor mange som mangler før belønningen blir utløst.

..

Belønningssystem

Med belønningssystemet kan du motivere brukeren i forbindelse med aktiviteter som krever litt ekstra. Du bestemmer selv hva belønningen skal være, og når den skal utløses. Og du kan oprette så mange belønningskontoer som en har behov for. Samtidig kan brukeren på app’en følge med på hvor mange stjerner eller smilefjes som er oppnådd. Dermed vet de også hvor mange som mangler, før de får belønningen.

..

Belöningssystem

Med belöningssystemet kan du motivera brukaren att utföra aktiviteter som kräver lite extra. Du bestämmer själv vad belöningen ska vara, vad brukaren ska göra för att få belöningen och du kan göra precis så många belöningskonton som du önskar. Brukaren kan se på sin app hur många stjärnor eller smileys han eller hon har uppnått – och därmed hur många som fattas för att kunna hämta ut belöningen.

..

Reward system

With the reward system you can motivate the user in connection with activities that require something extra. You decide yourself what the reward should be and when it should be awarded, and you can also set up as many reward accounts as you wish. At the same time, the user can use the app to see how many stars or smileys have been awarded – and thereby how many are still required before the reward is granted.  

....

....

Beskeder

ShowMyDay rummer også en kommunikationsplatform mellem alle tilknyttede planlæggere.

I ‘Beskeder’ kan du skrive til de øvrige planlæggere, og hvis du ønsker det, kan du få en mail, når du har fået nye beskeder i ShowMyDay - ligesom du hurtigt kan se, hvem der har læst din besked.

..

Meldinger

ShowMyDay inneholder også en kommunikasjonsplattform mellom alle tilknyttede planleggere.

I Meldinger kan du skrive til de øvrige planleggerne og hvis du ønsker det, kan du få en e-post når du har fått nye beskjeder i ShowMyDay. Du kan og raskt se hvem som har lest din beskjed.

..

Meddelanden

ShowMyDay ger också möjlighet till kommunikation mellan olika planerare. I ”meddelanden” kan du skriva till andra planerare, och om du önskar kan du även få mail om när någon har skrivit till dig i ShowMyDay eller när någon har läst ditt meddelande.

..

Messages

ShowMyDay also enables communication between all affiliated planners. 

In ‘Messages’ you can write to the other planners, and, if you wish, you can receive a mail when there are new messages for you in ShowMyDay – in addition to which you can quickly see who has read the messages that you have sent.

....


 

....

Ressourcemåling

Vil du i en periode måle, hvordan brugeren reagerer i bestemte situationer - det kunne være ved indførelsen af nye pædagogiske tiltag, ny medicin eller ved aktiviteter, der tidligere har været konfliktskabende - kan du bruge ShowMyDay’s ressourcemålinger. Ressourcemålingerne kan knyttes til bestemte aktiviteter, hvor brugeren automatisk bliver bedt om at vurdere sit humør på en skala fra 1-10, visualiseret med smiley’er - fra røde/utilfredse til grønne/glade.

Som planlægger kan du følge ressourcemålingerne med listevisning samt daglige eller ugentlige grafer og på den måde nemt skabe overblik og dokumentere udviklingen.

Brugeren har også mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af dagen, på eget initiativ, at afgive en ressourcemåling og dermed lade dig vide, hvordan humøret er.

..

Ressursmåling

Vil du i en periode måle hvordan brukeren reagerer i bestemte situasjoner som kan oppstå ved innføring av nye pedagogiske tiltak, ny medisin eller ved aktiviteter, som tidligere har vært konfliktskapende - kan du bruke ShowMyDay’s ressursmålinger. Ressursmålinger kan knyttes til bestemte aktiviteter, hvor brukeren automatisk blir forespurt om å vurdere sitt humør på en skala fra 1-10. Det er visualisert med smiley’er - fra røde/utilfredse til grønne/glade.

Som planlegger kan du følge ressursmålingene med listevisning, samt daglige eller ukentlige grafer. Dette gjør det lett å få en oversikt og dokumentere utviklingen.

Brukeren har også mulighet til å på hvilket som helst tidspunkt i løpet av dagen, på eget initiativ, å velge en ressursmåling og dermed la deg vite hvordan humøret er.

..

Resursmåtning

Vill du kunna mäta hur brukaren upplever en viss aktivitet – till exempel införande av en ny pedagogisk metod, ny medicin eller vid aktiviteter som tidigare varit konfliktskapande – kan du använda ShowMyDays resursmätning.

Resursmätningen kan knytas till bestämda aktiviteter där brukaren automatiskt blir ombedd att värdera upplevelsen av situationen på en skala från 1-10 med visualiserade smileys, från röd/negativ till grön/positiv.

Från datorn kan du följa resursmätningen genom listor, dagliga grafer eller grafer veckovis, och på så sätt få en överblick och dokumentera utvecklingen.

Brukaren har också möjlighet att närsomhelst under dagen, på eget initiativ, göra en resursmätning och låta dig veta hur han eller hon upplever en viss situation.

..

Resource measurement

If you for a period of time want to measure how the user reacts in specific situations, e.g., the introduction of a new pedagogy approach, new medicine or previously conflictive activates, then you can use ShowMyDay’s built-in resource measurement. It can be linked to certain activities where the user is automatically asked to rate their mood on a scale from 1-10, visualized with different smileys - from red/unhappy to green/happy.

As a planner you can follow the resource measurements with a list-view as well as daily and weekly graphs so that you can easily get an overview and document the development.

The user can also at any time and on their own accord, give a resource measurement so you can see what mood they are in.

....