....

Med fokus på pædagogikken

I ShowMyDay genkender du mange af de pædagogiske værktøjer, som du allerede anvender i din hverdag. Vi har hentet inspiration fra bl.a. KAT-kassen, mens den grundlæggende pædagogiske tankegang bag ShowMyDay er baseret på TEACCH, hvor struktur, genkendelighed og forudsigelighed skaber tryghed for den enkelte bruger.

Under vores udvikling havde vi fokus på bedre fungerende børn, indenfor autismespektret, i alderen 6 – 17 år. Men vi har igennem årene og særligt igennem vores kunder lært, at andre målgrupper også har stor gavn af ShowMyDay. Blandt andet børnehaver, skoler, specialskoler, STU forløb, institutioner for børn og voksne i alle aldre.

ShowMyDay er bygget op omkring et let anvendeligt, web-baseret menu system, hvor

..

Med fokus på pedagogikken

I ShowMyDay kjenner du igjen mange av de pedagogiske verktøy som du allerede benytter i din hverdag. Vi har hentet inspirasjon fra bl.a. KAT-kassen, mens den grunnleggende pedagogiske tankegang bak ShowMyDay er basert på TEACCH, hvor struktur, gjenkjennelighet og forutsigbarhet skaper økt trygghet hos den enkelte bruker.

Under vår utvikling hadde vi fokus på bedre fungerende barn innenfor autismespekteret, i alderen 6 – 17 år. Men vi har igjennom årene og særlig via våre kunder, lært at andre målgrupper også har stor nytte av ShowMyDay. Dette gjelder blant annet barnehager, skoler, spesialskoler, STU forløp, institusjoner for barn og voksne i alle aldre.

ShowMyDay er bygget opp som et lett

..

ShowMyDay är utvecklat av proffesionella - för proffesionella

Vi säger, att ShowMyDay är ett pedagogiskt, digitalt hjälpmedel. Och vi menar det. I vår utveckling av ShowMyDay har vi haft fokus på, att du som personal i ditt möte med ShowMyDay, ska kunna känna igen många av de pedagogiska hjälpmedel som du redan använder i ditt arbete.

Vi har hämtat inspiration från bland annat KAT-kittet, medan den grundläggande pedagogiska tankegången bakom ShowMyDay baseras på TEACCH, där struktur och förutsägbarhet skapar trygghet för den enskilda brukaren.

ShowMyDay är ett lättanvänt, web-baserat menysystem, där den struktur som du skapar visas på ShowMyDay-appen efter några

..

With a focus on pedagogy 

In ShowMyDay you recognize many of the educational tools that you already use in your everyday life. We have received inspiration from, among other things, the KAT-box, meanwhile the basic pedagogical mindset behind ShowMyDay is based on TEACCH, where structure, recognizability and predictability creates security for the individual user.

During our development, we focused on above average functioning children, within the autism spectrum and ages 6-17. However, over the years, and especially through our customers, we have learned that other target groups also benefit greatly from ShowMyDay. Kindergartens, schools, special schools, STU courses, institutions for children and adults of all ages, have among other things, seen proven benefits from using ShowMyDay.

....

....

dagsstrukturen du opretter, efter få sekunder bliver vist på app’en. Når du som fagperson bliver oprettet som planlægger i ShowMyDay, kan du samtidig få adgang til at planlægge for alle de brugere, du har ansvaret for og som har en ShowMyDay licens. På den måde har du overblik over alle brugernes aktiviteter, ligesom du med et enkelt klik kan dele dine billeder, skabeloner og beskrivelser med andre brugere og planlæggere.

ShowMyDay bliver i dag anvendt i mange forskellige sammenhænge – på almindelige folkeskoler, på specialskoler, på institutioner og bosteder. Vi har, siden ShowMyDay blev lanceret i 2014, samlet alt den erfaring vi kunne fra vores kunder, hvor både børn, unge og voksne med særlige behov for struktur har fået en bedre hverdag, med hjælp fra delte erfaringer med ShowMyDay.

..

anvendelig, web-basert meny system, hvor

dagsstrukturen du oppretter vil etter få sekunder bli synlig i app’en. Når du som fagperson blir opprettet som planlegger i ShowMyDay, kan du samtidig få adgang til å planlegge for alle de brukere du har ansvaret for og som har en lisens til ShowMyDay. På den måten har du oversikt over alle brukernes aktiviteter, likeså kan du med et enkelt klikk dele dine bilder, maler og beskrivelser med andre brukere og planleggere.

ShowMyDay blir i dag benyttet i mange forskjellige sammenhenger – på vanlige grunnskoler, spesialskoler, institusjoner og bosteder. Siden lanseringen av ShowMyDay i 2014, har vi innhentet alle erfaringer vi har kunnet få inn fra våre kunder, hvor både barn og voksne med særlig behov for strukturering har fått en bedre hverdag.

..

sekunder. När du som personal blivit tillagd som schemaläggare i ShowMyDay, kan du få tillgång till alla brukare som du har ansvar för. På det sättet får du en överblick över alla dina brukares aktiviteter, och du kan även dela bilder och scheman med kollegorna.

När grundstrukturen för en dag är gjord kan du lätt skapa en dagsplanering för din brukare, det tar bara några få minuter.

ShowMyDay används idag i många olika sammanhang. På exempelvis skolor, specialskolor, på intuitioner och olika boenden. Vi har, sedan ShowMyDay blev lanserat 2014, fått mycket erfarenhet från olika slags pilotprojekt, där både barn, unga och vuxna med speciella behov fått en mer strukturerad och bättre vardag med hjälp av ShowMyDay.


..

ShowMyDay is built around an easy-to-use, web-based menu system, where the daily schedule you create will appear in the app after a few seconds. When you as a professional are set up as a planner in ShowMyDay, you can also be able to plan for all the users you are in charge of and who have a ShowMyDay license. This way you have an overview of all the users' activities, just like you can share your photos, templates and descriptions with other users and planners with a single click.

ShowMyDay is currently used in many different places - in primary schools, at special schools, in institutions and at home. Since ShowMyDay was launched in 2014, we have gathered all the experience we could from our customers. Both children, young adults and grownups with special needs for structure have received a better everyday life, with the help of shared experiences provided by ShowMyDay.

....

 
 

....

Hvordan kommer vi i gang?

Er I interesseret i at høre mere, så kommer vi gerne og præsenterer ShowMyDay.

Et typisk opstartsforløb vil begynde med en grundlæggende undervisning i brugen af ShowMyDay. Faktisk sælger vi slet ikke ShowMyDay uden forudgående undervisning – for kun på den måde sikrer vi, at du og dine kollegaer kender systemet til bunds og kan bruge alle funktioner på netop den måde, der giver mening for jer.

Det er nemlig altafgørende for os, at jeres

..

Hvordan kommer vi i gang?

Er dere interessert i å høre mer, ta kontakt og vi kommer gjerne og presenterer ShowMyDay.

Et typisk oppstartsforløp vil begynne med en innføring i bruk av ShowMyDay. Faktisk selger vi ikke ShowMyDay uten undervisning først – for kun på den måten sikrer vi at du og dine kollegaer kjenner systemet i detalj og kan bruke alle funksjoner på nettopp den måten som gir mening for dere.

Det er viktig for oss at deres investering i

..

Hur kommer vi igång?

Funderar du på om ShowMyDay skulle kunna vara något för din verksamhet, kommer vi först och främst ut och visar systemet för dig och dina kollegor. Efter det första mötet bestämmer vi en ny tid för kommande implementering av detaljer. Vilka och hur många licenser som kan vara aktuellt för just er verksamhet att börja med? Ska vårdgivare eller andra resurspersoner vara inblandade? Har ni behov av dokumentation och annan löpande utvärdering?

Ett typiskt uppstartsmöte börjar med en introduktionsutbildning i ShowMyDay, vi säljer 

..

How do we get started?

If you are interested in learning more about ShowMyDay, we will be happy to come and give a presentation.

A typical startup process will begin with a basic introduction on how to use of ShowMyDay. In fact, we do not currently sell ShowMyDay without prior education - because this is the only way we can ensure that you and your coworkers know the system inside and out and have the ability to use all the features just the way you like.

....

....

investering i ShowMyDay bliver et værdiskabende aktiv for både jer og brugerne – og gerne fra den allerførste dag. Derfor følger vi jer i starten tæt, vi kommer med gode råd, og vi står altid til rådighed med vejledning og teknisk support.

Vi har stor erfaring med implementeringsfasen og deler gerne råd og vejledning ud.

Se også de forskellige videoer, hvor andre fagfolk fortæller om deres erfaringer med ShowMyDay

..

ShowMyDay blir et verdiskapende middel for både dere og brukerne – og gjerne fra aller første dag. Derfor følger vi dere tett i starten, kommer med gode råd og står alltid til rådighet med veiledning og teknisk support.

Vi har stor erfaring med implementeringsfasen og deler gjerne råd og veiledning.

Se også de forskjellige videoer hvor andre fagfolk forteller om deres erfaringer med ShowMyDay.

..

faktiskt inte ShowMyDay utan att först ge en utbildning – på så sätt försäkrar vi oss om att du och dina kolleger känner till systemet och kan använda funktionerna på precis det sätt som är till störst hjälp för er.

Det är nämligen avgörande för oss att er investering i ShowMyDay blir så bra som möjligt och gärna redan från första dagen. Därför följer vi er tätt i början, kommer med goda råd samt har vägledning och teknisk support 24 timmar om dygnet.

..

It is crucial for us that your investment in ShowMyDay will be a valuable asset for both you and the users - and preferably from the very first day. That's why we work closely with you at the beginning; providing advice, guidance and technical support whenever you need it.

We have extensive experience with the implementation phase and would love to share advice and guidance.

See also the videos where other professionals describe their experience using ShowMyDay.

 

....